ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਸਤੇ rate ਤੇ bharat ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇਲ petrolium ਮੰਤਰੀ ਨੇ america ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Oct 15,2022

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਸਤੇ rate ਤੇ bharat ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇਲ petrolium ਮੰਤਰੀ ਨੇ america ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ


Related Media